Vanaf heden is de praktijk in Gorredijk gesloten in verband met verhuizing.
Van 17 december tot 17 januari is de Hilarion Academy eveneens gesloten
Na 17 januari wordt de lokatie voor een workshop of consult in overleg met jou bepaald.

Houd de website in de gaten voor de verdere ontwikkelingen of volg mijn Facebookpagina.

 

Privacyverklaring Praktijk Hilarion

Algemeen

Praktijk Hilarion gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om en verstrekt en/of verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
Praktijk Hilarion voldoet aan de wettelijke normen inzake verstrekking.

Praktijk Hilarion maakt geen gebruik van jouw gegevens op Facebook of cookies bij websitebezoek om aan gerichte marketing te doen. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.

Op de site van Praktijk Hilarion staan een aantal interessante links naar derden. Praktijk Hilarion is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid achter deze links.

Persoonsgegevens

Praktijk Hilarion verzamelt de volgende gegevens:

Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Persoonlijke informatie

Met welk doel gebruikt Praktijk Hilarion jouw persoonsgegevens?

Het door jou opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven en persoonlijke mails. Bij een consult word je expliciet gevraagd of je een nieuwsbrief wenst. Door die gegevens aan mij te verstrekken geef je toestemming om de gegevens hiervoor te gebruiken. Zoals hierboven aangegeven kun je altijd weer opzeggen.

​Wanneer je een afspraak maakt, wordt jouw telefoonnummer gevraagd. Dit telefoonnummer wordt gebruikt in geval een afspraak niet doorgaat, wanneer je een afspraak niet nakomt of wanneer er andere zaken zijn die met de gemaakte afspraak verband houden.

Adresgegevens worden enkel gebruikt voor facturering of verzending van boeken of andere bestellingen of indien dit niet per mail kan, verslagen of nieuwsbrieven. De facturen worden genummerd en opgeslagen in een boekhoudprogramma. Na 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.

Persoonlijke gegevens die in een consult (anders dan een kledingkleuradvies) aan de orde komen worden genoteerd en met de overige gegevens in een dossier bewaard. Medische gegevens worden eveneens genoteerd en bewaard wanneer deze een relatie hebben met de hulpvraag of wanneer deze voor veiligheid van de cliënt bekend moeten zijn bij de hulpverlener. De dossiers worden tot maximaal 2 jaar na de laatste afspraak bewaard en vervolgens vernietigd.
Naar aanleiding van een kledingkleurconsult worden naam, (mail)adres en kleuradvies bewaard voor het geval je hier later aanvullende informatie over wenst.

Eventueel beeldmateriaal wordt alleen met toestemming gemaakt en geplaatst.

Rechten

Wanneer je je hebt opgegeven voor een nieuwsbrief, kun je je altijd weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met Praktijk Hilarion op te nemen. Jouw gegevens zullen dan direct worden vernietigd. Via de mail ontvang je hiervan een bevestiging.

Wanneer je je hebt opgegeven voor een workshop of consult, dan wel op een andere manier contact hebt opgenomen en jouw gegevens hebt achtergelaten, kun je je altijd weer uitschrijven door contact met Praktijk Hilarion op te nemen. Jouw gegevens zullen dan direct worden vernietigd. Via de mail ontvang je hiervan een bevestiging.

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Je kunt hiertoe een schriftelijk (via mail) een verzoek doen. Zodra dit verzoek is ontvangen, ontvang je een bevestiging. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk (via mail) verzoeken om jouw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk (per mail) verzoek doen.

Dit verzoek wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken in behandeling genomen.
Na een schriftelijk verzoek ontvang je een bevestiging van ontvangst. Ontvang je deze niet dan betekent het dat ik deze niet heb ontvangen en raad ik aan op een andere manier contact te zoeken.

Bij wijziging in het privacybeleid van Praktijk Hilarion wordt de privacyverklaring aangepast.

20 mei 2018Kamer van Koophandel: 59616261